Düfa

call

Volejte kdykoliv pondělí – pátek 7:30 – 16:00 hodin
Technické poradenství | 603 184 054 nebo 603 823 977
Prodejní oddělení |606 724 007 nebo 326 375 820

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Sanace poškozených ETICS a kotvení na nestandardní podklady

Staré zateplovací systémy mohou vykazovat řadu vad souvisejících s použitím nedostatečně kvalitních materiálů při jejich realizaci, nebo nedodržením správného postupu jejich aplikace. Kritické jsou zejména vady ovlivňující stabilitu těchto systémů s rizikem jejich spadnutí. Takto poškozené systémy není nutné nákladně snímat - je možné je plnohodnotně sanovat systémem certifikovaného injektovaného kotvení. Sanaci odpadávajících systémů lze v případě potřeby spojit se současným zdvojením vrstvy tepelné izolace a tím současně zlepšit tepelně-izolační vlastnosti systému.

Injektované kotvení lze využít i při instalaci zateplovacích systémů na podklady, do kterých je obtížné kotvit běžnými talířovými hmoždinkami - do sendvičových podkladních materiálů (okály, dřevostavby, apod.), do podkladů s velými dutinami, apod.

Systém Meffert Therm Renosan je pro všechna tato použití certifikován.

Proč zateplovat?

• kvalitní zateplení = návratná investice
• možnost výrazných úspor nákladů na vytápění
• zvýšení tepelné pohody v místnostech
• omezení vzniku plísní v interiérech
• prodloužení životnosti fasády
• možnost řešení některých vad stávajícího fasádního líce

Skladba:

Při servisním kotvení poškozených zateplovacích systémů se používá systém injektovaného kotvení, spolu se speciálními montážními přípravky, které do doby náběhu pevnosti injektovaných kotev poškozený systém drží v původní poloze před poškozením. Po cca 24 hod. se montážní přípravky odstraní. Jde o certifikovaný způsob upevnění izolantu i celého systému k podkladu, který umí přenášet smykové i tahové síly, které na systém působí. Kotvení talířovými hmoždinkami nedoporučujeme – talířové hmoždinky nejsou určeny pro přenos smykových sil!

Po provedení injektovaného kotvení je povrch původního zateplovacího systému dokonale a plnohodnotně fixován ve své původní poloze a jeho povrch je jen minimálně vizuálně poškozen, což usnadňuje a zlevňuje úpravu jeho finálního povrchu.

Stěrkové hmoty jsou spolu s armovací tkaninou určeny k vytváření základní vrstvy. Tato vrstva zajišťuje u nových systémů mechanickou odolnost povrchu a výrazně ovlivňuje jeho životnost. U servisně překotvených zateplovacích systémů zajišťují ideální podklad pro plnohodnotný vzhled finální povrchové úpravy.

Při požadavku ekonomického řešení povrchu sanovaného zateplovacího systému není vytváření základní vrstvy s použitím stěrkových hmot a armovací tkaniny nutné.

Armovací tkanina je spolu se stěrkovou hmotou určena k vytváření základní vrstvy. Tato vrstva zajišťuje mechanickou odolnost povrchu systému a výrazně ovlivňuje jeho životnost.

Při požadavku ekonomického řešení povrchu sanovaného zateplovacího systému není vytváření základní vrstvy s použitím stěrkových hmot a armovací tkaniny nutné.

Penetrační nátěry pod omítky zajišťují optimální úpravu povrchu základní vrstvy, nebo původního povrchu, před aplikací finálních omítek. Lze je probarvit a usnadňují natahování a strukturování omítek.

Tenkovrstvé omítky jsou finální úpravou povrchu zateplovacího systému. Zajišťují design povrchu a jeho barevnost, zároveň dlouhodobě chrání zateplovací systém před působením klimatických podmínek. Široká škála druhů omítek, jejich struktur a zrnitosti umožňuje reagovat na individuální požadavky na vzhled a funkci zateplovacího systému.

Aplikace:

Podklad, tj. povrch původního staticky nestabilního zateplovacího systému, se musí nejprve vrátit zpět do původní polohy, tj. do těsného kontaktu se stavební konstrukcí. K tomu se používají speciální montážní přípravky, které poškozený  systém dočasně fixují v jeho původní poloze. Po provedení servisního injektovaného kotvení se tyto montážní přípravky odstraní.
 
Před servisním kotvením staticky nestabilního zateplovacího systému a obnovou jeho povrchu  je systém nutné připravit tak, aby splňoval předepsané podmínky, zejména:
• vyhovující přídržnost k podkladu; použitý systém injektovaného kotvení plnohodnotně sanuje systémy s narušenou stabilitou
• rovinnost (odstranění, nebo vyrovnání nerovností podkladu)
• čistota podkladu (odstranění prachu, mastnoty a separačních vrstev)
• vyhovující vlhkost podkladu
• pevnost a soudržnost podkladu bez výskytu nežádoucích vad (nesoudržné vrstvy odstranit, savé podklady penetrovat, vhodným způsobem sanovat vady podkladu)
• podklad musí být upraven tak, aby vyhovoval aktuálním požadavkům požárních předpisů pro daný objekt a typ izolantu

Podrobné požadavky na správný způsob přípravy podkladu jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

Při servisním kotvení se nejprve do původního systému a podkladu (nosné konstrukce) vyvrtají otvory pro injektované kotvy dle kotevního plánu. Otvory pro kotvení injektovanými kotvami musí být kolmé k rovině povrchu. Při vrtání se nesmí zbytečně poškodit povrch stávajícího systému. Do vybraných otvorů se dočasně umístí montážní přípravky fixující původní, narušený systém do původní polohy. Poté se instalují injektované kotvy. Po cca 24 hod. se montážní přípravky odstraní.

Počet a druh injektovaných kotev by měl být určerný projektem, nebo statickým výpočtem. Pro návrh kotvení konkrétní skladby nás kontaktujte.

Podrobné požadavky na správný způsob přípravy povrchu izolantu a kotvení injektovanými kotvami  jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

Aplikace základní vrstvy na servisně překotvený zateplovací systém se používá pouze v případě maximálních nároků na plnohodnotnou estetiku sanovaného povrchu. V tomto případě se na povrch aplikuje základní vrstva, tvořená systémovou stěrkovou hmotou s uloženou armovací tkaninou.

Při požadavku na ekonomické řešení povrchu sanovaného zeteplovacího systému a akceptanci mírné patrnosti kotvících míst není aplikace základní vrstvy nutné.

Podrobné požadavky na správný způsob aplikace základní vrstvy jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

Finální fází kompletního zateplovacího systému je povrchová úprava. S její aplikací můžeme začít po vyzrání základní vrstvy (min. 7–10 dní).

Nejprve plochu napenetrujeme příslušným penetračním nátěrem a po proschnutí penetrace (obvykle druhý den po její aplikaci), se nanáší finální povrchová úprava. Omítky se obvykle natahují nerezovým hladítkem a ihned poté se zpracovávají plastovým hladítkem do požadované struktury. Vhodné jsou strukturální omítky s min. velikostí zrna 1,5 mm. Případné přetírání barvou může následovat až po dokonalém vyzrání a vytvrdnutí omítky.

Pozor, tmavé odstíny = vyšší teplota povrchu zateplovacího systému. Přehřívání povrchu zateplovacího systému může při výběru příliš tmavého barevného odstínu způsobit rychlejší stárnutí jeho komponent a tím zkrácení životnosti celého systému. Pro ETICS se proto nedoporučují odstíny s HBW méně než 25. Teplotní zatížení povrchu ETICS doporučujeme u odstínů s HBW ≤ 25 snížit použitím IR barevných pigmentů Meffert AG.

Podrobné požadavky na správný způsob provedení povrchové úpravy jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání)

 

Dozorování realizace

V případě zájmu zákazníka provádí Meffert ČR průběžnou kontrolu způsobu aplikace dodávaných materiálů přímo na stavbách ve formě kontrolních návštěv techniků.

Tyto kontrolní návštěvy patří mezi nejvyhledávanější formu technického servisu, protože realizačním firmám i investorům výrazně pomáhají v dosažení maximální kvality výsledného díla. Umožní předcházet chybám při aplikaci, případně vzniklé nedostatky včas odhalit a zajistit správnou formu nápravy.

 

 

 

 

 

 

Vizualizace fasád

Pomocí specializovaného vizualizačního softwaru lze na zaslaných snímcích interiérů, fasád, či jiných prvků věrně simulovat reálnou barevnost, případně i strukturu budoucí povrchové úpravy fasády, nebo interiéru.

Lze tak předem zvážit vhodnost daného barevného řešení, nebo se lépe rozhodnout mezi jeho několika variantami. Lze také snáze nalézt optimální barevné kombinace s ohledem na okolní zástavbu či vybavení interiéru.

 

 

 

 

 

 

Naše zateplovací systémy naleznete mezi seznamy výrobků určených pro dotační program Nová zelená úsporám. Níže je SVT kód a odkaz na výpis listu produktů.

SVT kód: SVT5329

wall
time
roof

S našimi barvami Düfa vám stačí pouze jeden nátěr!

Věříme, že váš čas je drahý. Proto jej šetříme kvalitními produkty.

U nás máte všechny produkty a služby pod jednou střechou!

Ježek vás nikdy nenechá ve štychu! Něco je špatně? Obraťte se na nás!

Nenechte si ujít nejnovější zprávy z oboru!

Stistknutím tlačítka odebírat potvrzujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Neváhejte, kontaktujte náš
tým odborníků!

Lukáš Holčák
Obchodní ředitel

mob.   +420 602 118 803
email: lukas.holcak@meffert.cz

Jiří Davídek
Vedoucí regionálního prodeje Praha a střední Čechy

mob.   +420 602 762 326
email: jiri.davidek@meffert.cz

Milan Nešpor
Vedoucí regionálního prodeje Čechy – SEVER

mob. +420 724 219 537
email: milan.nespor@meffert.cz

Vladimír Apltauer
Vedoucí regionálního prodeje Čechy – SEVEROZÁPAD

mob: +420 602 241 278
email: vladimir.apltauer@meffert.cz

Martin Kašpar
Vedoucí regionálního prodeje Čechy – VÝCHOD

mob.   +420 602 264 324
email: martin.kaspar@meffert.cz

Petr Mistoler
Vedoucí regionálního prodeje Čechy – JIHOZÁPAD

mob. +420 602 221 209
email: petr.mistoler@meffert.cz

Jan Novák
Vedoucí regionálního prodeje Morava

mob.   +420 602 517 277
email: jan.novak@meffert.cz

David Klučka
Vedoucí regionálního prodeje Morava – SEVER

tel.   +420 601 084 627
email: david.klucka@meffert.cz

Monika Viciánová
Externí vedoucí regionálního prodeje Slovensko

mob.   +421 907 628 216
email: monika.vicianova@meffert.cz

Dis. Pavel Kabíček
Vedoucí logistiky

mob.   +420 602 230 350
email: pavel.kabicek@meffert.cz

Napiše nám o radu
odpovíme do 24 hod!