Düfa

call

Volejte kdykoliv pondělí – pátek 7:30 – 16:00 hodin
Technické poradenství | 603 184 054 nebo 603 823 977
Prodejní oddělení |606 724 007 nebo 326 375 820

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Zdvojování ETICS

V některých případech již starší zateplovací systémy nemusí vyhovovat současným tepelně-izolačním požadavkům. Řešení může spočívat v sejmutí starého systému, jeho likvidaci a instalaci nového systému s větší tloušťkou izolantu, což přináší značné náklady. V některých případech však není nutné postupovat tímto nákladným způsobem a lze přistoupit pouze k doplnění chybějící tloušťky izolantu formou jeho zdvojení. Zateplovací systém Meffert Therm Renosan je certifikován pro toto řešení.

Proč zateplovat?

• kvalitní zateplení = návratná investice
• možnost výrazných úspor nákladů na vytápění
• zvýšení tepelné pohody v místnostech • omezení vzniku plísní v interiérech
• prodloužení životnosti fasády
• možnost řešení některých vad stávajícího fasádního líce

Skladba:

Penetrace podkladu zajišťuje jeho zpevnění a zmenšení savosti. Výrazně se tak podílí na kvalitě přilepení izolantu a stabilitě celého systému.

Cementové lepicí hmoty zajišťují kvalitní přilepení izolantu k podkladu.

Desky z bílého, nebo šedého expandovaného stabilizovaného polystyrenu, nebo minerální desky s podélným vláknem dle EN 13 162 (TR15, dvouvrstvé desky TR10, jednovrstvé desky TR10 )

Při zdvojování zateplovacích systémů se používá unikátní systém injektovaného kotvení. Jde o jednoduchý a certifikovaný způsob upevnění izolantu i celého systému k podkladu, který umí přenášet smykové i tahové síly, které na systém působí. Kotvení talířovými hmoždinkami nedoporučujeme – talířové hmoždinky nejsou určeny pro přenos smykových sil!

Stěrkové hmoty jsou spolu s armovací tkaninou určeny k vytváření základní vrstvy. Tato vrstva zajišťuje mechanickou odolnost povrchu systému a výrazně ovlivňuje jeho životnost.

Armovací tkanina je spolu se stěrkovou hmotou určena k vytváření základní vrstvy. Tato vrstva zajišťuje mechanickou odolnost povrchu systému a výrazně ovlivňuje jeho životnost.

Penetrační nátěry pod omítky zajišťují optimální úpravu povrchu základní vrstvy před aplikací finálních omítek. Lze je probarvit a usnadňují natahování a strukturování omítek.

 

Tenkovrstvé omítky jsou finální úpravou povrchu zateplovacího systému. Zajišťují design povrchu a jeho barevnost, zároveň dlouhodobě chrání zateplovací systém před působením klimatických podmínek. Široká škála druhů omítek, jejich struktur a zrnitosti umožňuje reagovat na individuální požadavky na vzhled a funkci zateplovacího systému.

Aplikace:

Podklad, tj. původní zateplovací systém a jeho povrch, se musí před zdvojením izolace připravit tak, aby splňoval předepsané podmínky, zejména:
• vyhovující přídržnost k podkladu; použitý systém injektovaného kotvení může sanovat i systémy s narušenou stabilitou – požádejte nás v tomto případě o návrh řešení.
• rovinnost (odstranění, nebo vyrovnání nerovností podkladu)
• čistota podkladu (odstranění prachu, mastnoty a separačních vrstev)
• vyhovující vlhkost podkladu
• pevnost a soudržnost podkladu bez výskytu nežádoucích vad (nesoudržné vrstvy odstranit, savé podklady penetrovat, vhodným způsobem sanovat vady podkladu)
• podklad musí být upraven tak, aby vyhovoval aktuálním požadavkům požárních předpisů pro daný objekt a typ izolantu
Podrobné požadavky na správný způsob přípravy podkladu jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

Způsob založení zateplovacího systému je nutné řešit individuálně, podle způsobu založení zdvojovaného systému a druhu jeho izolantu. Nejobvyklejší způsob založení u polystyrenových izolantů spočívá v sejmutí první řady desek tepelné izolace a novým standardním založení systému s použitím izolantu z minerální vaty v tloušťce zdvojené izolace. Následně se lepí již jen doplňující tloušťka izolantu.

Podrobné požadavky na správný způsob založení zdvojovaného systému jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

Izolační desky nového izolantu se na povrch zdvojovaného systému lepí celoplošně systémovým lepidlem. Díky lepení na povrch s vyhovující rovinností  systému je spotřeba lepidla minimální a nedochází tak k zbytečnému zvyšování plošného zatížení stěn, ani systému.

Podrobné požadavky na správný způsob volby izolantu a jeho lepení při zdvojování systémů jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

Vzhledem k lepení nové vrstvy izolantu na podklad s vyhovující rovinností obvykle není potřeba povrch nově nalepeného izolantu nijak upravovat. Přebroušení desek EPS F se případně provádí brusným hladítkem. S broušením můžeme začít nejdříve 24 hodin po nalepení desek. V případě nežádoucí degradace polystyrenu (zežloutnutí) např. po dlouhém přerušení práce, je nutné vždy povrch plošně přebrousit. Po přebroušení je nutno povrch pečlivě omést. Izolant z minerální vaty se nepřebrušuje.

Otvory pro umístění injektovaných kotev musí být kolmé k rovině povrchu izolačních desek. Při vrtání se nesmí zbytečně poškodit povrch izolantu. Kotvení se provádí nejdříve 24 hodin po nalepení izolačních desek.

Počet a druh injektovaných kotev by měl být určerný projektem, či sttickým výpočtem. Pro návrh kotvení konkrétní skladby nás kontaktujte.

Podrobné požadavky na správný způsob přípravy povrchu izolantu a kotvení injektovanými kotvami  jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

Základní vrstva a kvalita jejího provedení je velmi důležitá pro mechanickou odolnost a životnost celého systému a vytváří podklad pro finální povrchovou úpravu. Správným provedením základní vrstvy zajišťujeme dlouhodobou ochranu izolantu před mechanickými i klimatickými vlivy. Základní vrstva je tvořena systémovou stěrkovou hmotou a armovací tkaninou.
Podrobné požadavky na správný způsob vytváření základní vrstvy jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

Finální fází kompletního zateplovacího systému je povrchová úprava. S její aplikací můžeme začít po vyzrání základní vrstvy (min. 7–10 dní).

Nejprve plochu napenetrujeme příslušným penetračním nátěrem a po proschnutí penetrace (obvykle druhý den po její aplikaci), se nanáší finální povrchová úprava. Omítky se obvykle natahují nerezovým hladítkem a ihned poté se zpracovávají plastovým hladítkem do požadované struktury. Vhodné jsou strukturální omítky s min. velikostí zrna 1,5 mm. Případné přetírání barvou může následovat až po dokonalém vyzrání a vytvrdnutí omítky.

Pozor, tmavé odstíny = vyšší teplota povrchu zateplovacího systému. Přehřívání povrchu zateplovacího systému může při výběru příliš tmavého barevného odstínu způsobit rychlejší stárnutí jeho komponent a tím zkrácení životnosti celého systému. Pro ETICS se proto nedoporučují odstíny s HBW méně než 25. Teplotní zatížení povrchu ETICS doporučujeme u odstínů s HBW ≤ 25 snížit použitím IR barevných pigmentů Meffert AG.

Podrobné požadavky na správný způsob provedení povrchové úpravy jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání)

 

Dozorování realizace

V případě zájmu zákazníka provádí Meffert ČR průběžnou kontrolu způsobu aplikace dodávaných materiálů přímo na stavbách ve formě kontrolních návštěv techniků.

Tyto kontrolní návštěvy patří mezi nejvyhledávanější formu technického servisu, protože realizačním firmám i investorům výrazně pomáhají v dosažení maximální kvality výsledného díla. Umožní předcházet chybám při aplikaci, případně vzniklé nedostatky včas odhalit a zajistit správnou formu nápravy.

Vizualizace fasád

Pomocí specializovaného vizualizačního softwaru lze na zaslaných snímcích interiérů, fasád, či jiných prvků věrně simulovat reálnou barevnost, případně i strukturu budoucí povrchové úpravy fasády, nebo interiéru.

Lze tak předem zvážit vhodnost daného barevného řešení, nebo se lépe rozhodnout mezi jeho několika variantami. Lze také snáze nalézt optimální barevné kombinace s ohledem na okolní zástavbu či vybavení interiéru.

Naše zateplovací systémy naleznete mezi seznamy výrobků určených pro dotační program Nová zelená úsporám. Níže je SVT kód a odkaz na výpis listu produktů.

SVT kód: SVT5329

wall
time
roof

S našimi barvami Düfa vám stačí pouze jeden nátěr!

Věříme, že váš čas je drahý. Proto jej šetříme kvalitními produkty.

U nás máte všechny produkty a služby pod jednou střechou!

Ježek vás nikdy nenechá ve štychu! Něco je špatně? Obraťte se na nás!

Nenechte si ujít nejnovější zprávy z oboru!

Stistknutím tlačítka odebírat potvrzujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Neváhejte, kontaktujte náš
tým odborníků!

Lukáš Holčák

mob.   +420 602 118 803
email: lukas.holcak@meffert.cz

Jiří Davídek
obchodně-technický zástupce

mob.   +420 602 762 326
email: jiri.davidek@meffert.cz

Martin Kašpar
obchodně-technický zástupce

mob.   +420 602 264 324
email: martin.kaspar@meffert.cz

Ing. Petr Linhart
obchodně-technický zástupce

mob.   +420 602 221 209
email: petr.linhart@meffert.cz

Jan Novák
obchodně-technický zástupce

mob.   +420 602 517 277
email: jan.novak@meffert.cz

David Klučka
vedoucí regionálního prodeje Morava – SEVER

tel.   +420 601 084 627
email: david.klucka@meffert.cz

Monika Viciánová
externí obchodně-technický zástupce

mob.   +421 907 628 216
email: monika.vicianova@meffert.cz

Dis. Pavel Kabíček
obchodně-technický zástupce

mob.   +420 602 230 350
email: pavel.kabicek@meffert.cz

Napiše nám o radu
odpovíme do 24 hod!